Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Αναγκαία συνθήκη για να παραχθεί ένα γευστικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που συμμορφώνεται με τα αυστηρότερα διεθνή ποιοτικά κριτήρια, αποτελεί η μέγιστη προσήλωση στα στάδια της εξαγωγής, της αποθήκευσης καθώς και της τυποποίησης του ελαιοχυμού. Ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικά έχουν διεξαχθεί όλες οι διαδικασίες καλλιέργειας του δέντρου και συγκομιδής του ελαιοκαρπού, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να υπονομευθεί σημαντικά εάν οι 3 προαναφερθείσες φάσης παραγωγής παραμεληθούν.

Η ΕΛΙΔΙΑ έχει στην διάθεση της ένα δίκτυο μοντέρνων εγκαταστάσεων που της παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια στρατηγική παραγωγής-αποθήκευσης-τυποποίησης στο ελαιόλαδο, η οποία προστατεύει την καθαρότητα της πρώτης ύλης, ελαχιστοποιεί τις όποιες δυνητικές επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων στην διαδικασία παραγωγής και διασφαλίζει την μέγιστη ποιότητα για το τελικό τυποποιημένο προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή. Υγιεινή, ανιχνευσιμότητα και έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία της γραμμής παραγωγής μας. Τακτικοί ποιοτικοί έλεγχοι από αναγνωρισμένους φορείς και πιστοποιήσεις ορθής διαδικασίας και καλής πρακτικής, έρχονται να καταδείξουν και να στηρίξουν την αφοσίωση μας στο όραμα της ΕΛΙΔΙΑΣ: να προσφέρει στον παγκόσμιο καταναλωτή ορισμένα από τα εκλεκτότερα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα του φημισμένου Κρητικού Ελαιώνα.

News

Why Extra Virgin Olive Oil is The Healthiest Fat on Earth
Why Extra Virgin Olive Oil is The Healthiest Fat on Earth
Role of Olive Oil in Reducing Oxidative Stress
Role of Olive Oil in Reducing Oxidative Stress
Συμπληρώστε το e-mail σας και λάβετε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο.