Η περιβαλλοντική μας συνείδηση

Η περιβαλλοντική μας συνείδηση

Έχοντας την τύχη να μεγαλώσουμε σε στενούς δεσμούς με την Κρητική γη, το μάθημα που φρόντισαν οι πατεράδες μας να μάθουμε καλύτερα από κάθε άλλο ήταν ότι ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή αλλά ανάγκη, πρωτίστως δική μας. Δεν μπορούμε παρά να φροντίζουμε και να προστατεύουμε το φυσικό μας περιβάλλον, εάν προσδοκούμε την συμβολή αυτού στη επιβίωση μας.

Επιχειρηματικά, βασική αρχή σε κάθε παραγωγική διαδικασία αποτελεί η παραδοχή ότι η ποιότητα των εκροών είναι συνάρτηση της ποιότητας των εισροών. Στην ΕΛΙΔΙΑ αναγνωρίζουμε πως για να πετύχουμε το ξεχωριστό αποτέλεσμα που επιδιώκουμε, οφείλουμε, αν μη τι άλλο, πρώτα να βελτιστοποιήσουμε την πρώτη ύλη μας. Ένα ανώτερης ποιότητας ελαιόλαδο μπορεί να προέλθει μονάχα από ένα ανώτερης ποιότητας ελαιόκαρπο, ο οποίος με τη σειρά του χρειάζεται απαραίτητα ένα υγιές και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά υπέδαφος. Ξεκινώντας από εκεί, στην ΕΛΙΔΙΑ εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση παραγόντων με δυνητικά επιβλαβή δράση στο περιβάλλον. Ξεπερνώντας τα λόγια, παράδειγμα του παραπάνω, μεταξύ άλλων, αποτελεί η επιμονή μας να συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με πιστοποιημένα ελαιουργεία τα οποία εφαρμόζουν τη λεγόμενη διφασική έναντι της τριφασικής διαδικασίας μετάγγισης του ελαιολάδου. Κατά το τελευταίο στάδιο παραγωγής του ελαιολάδου, ο χυμός από τον συνθλιμμένο ελαιόκαρπο διαχωρίζεται φυγοκεντρικά από το νερό και τα λοιπά συστατικά που προκύπτουν. Στη διφασική φυγοκέντριση παράγονται το ελαιόλαδο και μια πάστα ελαιοπυρήνα αναμιγμένη με νερό, από την οποία κατόπιν επεξεργασίας σε ειδικές εγκαταστάσεις παράγεται το πυρηνέλαιο και άλλα παράγωγα. Στην τριφασική ωστόσο φυγοκέντριση, έχουμε ταυτόχρονο επιπλέον διαχωρισμό της πάστας αυτής σε αποξηραμένο ελαιοπυρήνα και καμένα ελαιόνερα. Ο πρώτος συνεχίζει σε ειδικές εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία ενώ τα ελαιόνερα απελευθερώνονται στο περιβάλλον μολύνοντας πολλές φορές τόσο τον υδροφόρο ορίζοντα όσο και το υπέδαφος. Το 'όφελος' που προκύπτει από την τριφασική διαδικασία είναι ότι ο ελαιοπυρήνας στην μετέπειτα επεξεργασία του έχει υψηλότερη οικονομική απόδοση σε παράγωγα εμπορεύσιμα προϊόντα, ένα όφελος που με περισσή διάθεση εμείς στην ΕΛΙΔΙΑ απορρίπτουμε.

News

Why Extra Virgin Olive Oil is The Healthiest Fat on Earth
Why Extra Virgin Olive Oil is The Healthiest Fat on Earth
Role of Olive Oil in Reducing Oxidative Stress
Role of Olive Oil in Reducing Oxidative Stress
Συμπληρώστε το e-mail σας και λάβετε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο.