Ποιότητα και ανιχνευσιμότητα - ΠΟΠ, ΠΓΕ

Ποιότητα και ανιχνευσιμότητα - ΠΟΠ, ΠΓΕ

Οι ενδείξεις Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης” (ΠΟΠ) και “Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης” (ΠΓΕ) θεσπίστηκαν από αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να προστατευθούν και να προβληθούν καλύτερα τα μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που διατρέχουν την διαδικασία παραγωγής συγκεκριμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, μεταξύ αυτών και το ελαιόλαδο, από χώρες μέλη της Κοινότητας. Τρεις ξεχωριστοί αλλά στενά συνδεδεμένοι στόχοι βρέθηκαν στο επίκεντρο του κοινού αυτού εγχειρήματος: η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αγροτικών προϊόντων εντός της Ε.Ε., η ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών στις περιοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ όπου οι συνθήκες καλλιέργειας είναι ιδιαίτερα απαιτητικές καθώς και η προστασία του καταναλωτή από παραπλανητικές διαφημιστικές καμπάνιες στη βιομηχανία των τροφίμων.   

 

Το εγχείρημα

Ο κοινοτικός Κανονισμός (EC) No 510/2006 της 20ης Μαρτίου 2006 θέτει υπό την προστασία του προϊόντα ιδιαίτερου χαρακτήρα που οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής στην οποία αυτά παράγονται. Όταν φυσικό διατροφικό προϊόν επιδεικνύει συγκεκριμένα ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία σε βάθος χρόνου γίνονται παραδεκτά από πάνελ ειδικών ως μοναδικά και χαρακτηριστικά της περιοχής από την οποία προέρχεται, τότε το προϊόν αυτό χαρακτηρίζεται ως “Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης” (ΠΟΠ) ή “Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης” (ΠΓΕ) και η περιοχή προέλευσης του ενσωματώνεται στην εμπορική του ονομασία. Τα ξεχωριστά ποιοτικά χαρακτηριστικά που συναντώνται σε μια περιοχή ΠΟΠ ή ΠΓΕ μπορούν, σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό 510/2006, να αποδοθούν είτε σε φυσικούς παράγοντες (κλιματικές, εδαφικές ή άλλες συνθήκες) είτε σε ανθρώπινους παράγοντες (παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής κ.α.). που απαντώνται στην περιοχή αυτή.  

 

Που διαφέρει το ΠΟΠ από το ΠΓΕ;

ΠΟΠ- αφορά αγροτικά προϊόντα διατροφής που παράγονται, επεξεργάζονται και προετοιμάζονται για διάθεση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και με συγκεκριμένο, αναγνωρισμένο τρόπο.[1]

ΠΓΕ- αφορά αγροτικά προϊόντα διατροφής που συνδέονται στενά με μια προκαθορισμένη περιοχή. Για να υπάρχει αυτή η σύνδεση πρέπει η και τα τρία (όπως στα προϊόντα ΠΟΠ) ή τουλάχιστον ένα εκ των σταδίων παραγωγής, επεξεργασίας και προετοιμασίας για διάθεση του τροφίμου να λαμβάνει χώρα στην περιοχή αυτή.     

 

Οφέλη καταναλωτή από το καθεστώς ΠΟΠ και ΠΓΕ προιόντων.

Η αναγνώριση από επίσημες κοινοτικές αρχές προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ εξυπηρετεί ένα διπλό σκοπό μέσα στο αρκετά ομιχλώδες σύγχρονο περιβάλλον διατροφικής πληροφόρησης. Πρωτίστως, παρέχει στον καταναλωτή ξεκάθαρες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του προϊόντος διατροφής που επιλέγει, ενισχύοντας με τον τρόπο που λειτουργεί την ανιχνευσιμότητα του τροφίμου. Δευτερευόντως, εγγυάται ότι η όλη παραγωγική διαδικασία του προϊόντος όχι μόνο συμμορφώνεται σε υψηλά κριτήρια ποιότητας, αλλά επιπρόσθετα ενσωματώνει ιδιαίτερα στοιχεία (περιβαλλοντικοί παράγοντες και ανθρώπινη συνεισφορά) που προσδίδουν στο εκάστοτε προϊόν μια μοναδικότητα σε σχέση με άλλα της ίδιας κατηγορίας.  Εν κατακλείδι, η αγορά ενός ΠΟΠ / ΠΓΕ προϊόντος διατροφής, εγγυάται τόσο την ποιότητα όσο και την αυθεντικότητα αυτού, επιτρέποντας στον καταναλωτή να νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για την επιλογή του.

_____________________

[1] http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm

 

News

Why Extra Virgin Olive Oil is The Healthiest Fat on Earth
Why Extra Virgin Olive Oil is The Healthiest Fat on Earth
Role of Olive Oil in Reducing Oxidative Stress
Role of Olive Oil in Reducing Oxidative Stress
Συμπληρώστε το e-mail σας και λάβετε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο.